study questions

Навчальні запитання

Швидка допомога з домашніх завдань
або
Анонімний автор

Optika

Vo vzdialenosti 25 cm pred spojkou je umiestnený predmet, ktorého výška je 1,2 cm. Ohnisková vzdialenosť spojky je 20 cm. Vypočítajte vzdialenosť obrazu od šošovky, výšku obrazu a priečne zväčšenie. Určite vlastnosti obrazu + načrtnite situáciu

Анонімний автор

šošovky

Určte ohniskovú vzdialenosť dvojdutej sklenenej šošovky s indexom lomu 1,5 umiestnenej vo vzduchu s polomermi krivosti dutých plôch 0,2 m

Анонімний автор

Optika - šošovky

Predmet s výškou 2 cm je vo vzdialenosti 6 cm pred rozptylkou s ohniskovou vzdialenosťou 18 cm. Vypočítajte vzdialenosť obrazu od šošovky, výšku obrazu a priečne zväčšenie. Určite vlastnosti obrazu + načrtnite situáciu.

Анонімний автор

Optika - šošovky

Určte ohniskovú vzdialenosť dvojvypuklej šošovky s indexom lomu 1,5 umiestnenej vo vode s indexom lomu 1,33, ak polomery krivosti guľových plôch sú 0,2m

Анонімний автор

Gravitačné pole

Dobrý deň, potrebujem vypracovať úlohu 27 a, b + e. Výsledky v zátvorke sú správne. Ak by to nevychádzalo skúsil by som počítať namiesto Jupitera s tou planétou lo (inak neviem prečo by v tej tabuľke bola spomínaná). Píšem práve preto, lebo mi to nevychádza. Ďakujem.

Анонімний автор

Sila

Počas zdvihnutia telesa do výšky 1,5 m sme vykonali prácu 60J akou silou sme teleso zdvíhali?

Анонімний автор

Trajektória

Dobrý deň, môže trajektorium vzniknúť aj pri odpalovaní petárd alebo pri hádzaní lopty do koša?

Анонімний автор

Priklad z fyziky

Vedel by mi niekto prosim pomoct s tymto prikladom z fyziky,vyriesit mi ho a zaslat riesenie,dakujem!!! Výstupná práca pre sodík je 2,1 eV. S akou energiou budú vyletovať elektró- ny z povrchu sodíkovej katódy, ak na ňu dopadá ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 300 nm? [2 eV]

Анонімний автор

Rýchlosť rovnomerného telesa

Dobrý deň, prosím o pomoc s príkladom ohľadom rýchlosti rovnomerného telesa. s=4km t=13min v=? Viem, že v=s:t ale nerozumiem, či si to mám premeniť 13min na hodiny alebo potom na sekundy a vyriešiť to 4km na metre. Nikdy neviem či je to jedno, alebo nie. Ďakujem za odpoveď.

Анонімний автор

Mechanika

Moment zotrvačnosti obdĺžnikovej homogénnej dosky ( a < b ), kmitajúcej vo svojej rovine, okolo osi kolmej na rovinu dosky prechádzajúcu ťažiskom je J0 = m(a2 + b2 ) / 12. Vypočítajte moment zotrvačnosti vzhľadom na a) stred kratšej strany, b) stred dlhšej strany a c) rohom dosky. Pomocou…