Learn like a native, speak like a nativeMAREK J.

MAREK J.
Účet overený:
anglický jazyk, angličtina - konverzácia, anglický jazyk - business
Trnava, Bratislava, Senec, Galanta, Hlohovec, Piešťany,, Bratislava, Senec
Doučuje aj cez skype / internet

Som učiteľ ANJ a učil som na ZŠ aj SŠ. Zopár žiakov som už odmaturoval. Žil a učil som angličtinu 8 rokov v Kanade a sem-tam v USA. S deťmi doma rozprávam po anglicky, nakoľko sú native speakers.

Doučovanie šijem na mieru – everyday English, business English, konverzáciu, príprava na maturitnú skúšku.

Doučujem väčšinou to, čo vyžaduje život v anglicky hovoriacej krajine. ANJ, ktorú sa žiak uči na ZŠ a SŠ na Slovensku ani zďaleka nezodpovedá kvalite a požiadavkám, ktoré na človeka kladie anglicky hovoriace prostredie. Človek, ktorý sa ako že naučil po anglicky na Slovnsku si so svojou angličtinou nevie v anglicky hovoriacej krajine vybaviť takú banálnu vec ako je otvorenie účtu v banke, či kúpiť si mesačný lístok na metro.

Pre veľmi vážnych záujemcov doučujem syntax, morfológiu a fonetiku.

Mám C1/C2, TESOL a IELTSKontaktný formulár