Nico S.

Nico S.

Odpovedá do 6 hodín, na 86% správ
86% 6 hod
Od 15 €/hod
Prijíma študentov

Nico S.

Prijíma študentov

English Tutoring with a Native Speaker (American)

Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Popis Referencie Fotky & certifikáty

Popis

Zdravim!

Volám sa Nico a ponúkam hodiny angličtiny. Som americký občan momentálne žijúci v Bratislave na Slovensku. Momentálne pracujem na svojej slovenčine cez Univerzitu Komenského a cez súkromné ​​individuálne hodiny.

Chcel som pomôcť ľuďom učiť sa angličtinu spôsobom, ktorý je zábavný, náročný a obohacujúci. Od začiatku tohto roka doučujem študentov súkromne aj cez agentúru. Zdokonaliť sa v angličtine je veľmi dôležité pre tých, ktorí hľadajú nové príležitosti po celom svete, najmä pokiaľ ide o spoznávanie nových ľudí, chodenie do školy a začatie kariéry.

V súčasnosti už pár mesiacov doučujem anglický jazyk viacerých študentov. Môžem vám pomôcť lepšie pochopiť hovorovú a obchodnú angličtinu, slovnú zásobu a gramatiku a dokonca aj nejaký americký slang, ak chcete! Môžem vás doučovať v neformálnejšom, konverzačnom štýle, ak chcete, ale môžem vám poskytnúť aj materiály na lekciu, ktoré zahŕňajú rôzne cvičenia na reč, čítanie a písanie.

Ponúkam doučovanie gramatiky, konverzačné hodiny a obchodnú angličtinu. Na požiadanie môžem vytvoriť učebný materiál, ktorý je špecifický podľa vašich potrieb.

Rád by som od vás počul!

CENA
15€ / 60 min / 1 osoba
13€ / 40 min / 1 osoba

21€ / 60 min / 2 osoby
19€ / 40 min / 2 osoby

--ENGLISH DESCRIPTION--

Hello!

My name is Nico and I offer English language lessons. I am an American citizen currently living in Bratislava, Slovakia. I am currently working on my Slovak through Comenius University and through private one-on-one lessons.

I wanted to help people learn English in a way that is fun, challenging, and rewarding. I have been tutoring students privately and through an agency since the start of this year. Becoming more fluent in English is very important for those that are seeking new opportunities around the globe, especially with meeting new people, going to school, and starting a career.

Currently, I've been tutoring multiple students in English for a few months now. I can help you better understand colloquial & business English, vocabulary and grammar, and even some American slang if you'd like! I can tutor you in a more casual, conversational style if you prefer, but I can also provide lesson materials that incorporate different exercises for speech, reading, and writing.

I offer grammar tutoring, conversational lessons, & business English. I can also create lesson material that is specific to your needs upon request.

I'd love to hear from you!

PRICE
15€ / 60 min / 1 person
13€ / 40 min / 1 person

21€ / 60 min / 2 persons
19€ / 40 min / 2 persons

Referencie (1)

Kateryna D.

Kateryna D.

Neoverená referencia

Nico ma doučuje anglický jazyk niekoľko mesiacov. Na hodiny výučby je vždy pripravený, vždy dobre naladený , na hodine sa nikdy nenudim. Oceňujem jeho profesionálny a systematický prístup a odporúčam Nica tým, ktorí sa chcú naučiť a zlepšiť jazyk a zároveň tráviť svoj čas efektívne a s prínosom pre seba. Nico je naozaj profesionál a veľmi príjemný človek.

Fotky a certifikáty