David O.

David O.

Odpovedá do 2 hodín, na 56% správ
56% 2 hod

David O.

Native Spanish Teacher

  • Doučuje aj online
  • Od  10 €/hod
  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Cena Od 10 €/hod
Preferované časy: poobede, večer, víkend
Doučuje predmety:

Popis

Učiteľ španielčiny na American Academy of Bratislava. Native speaker, narodený a vychovaný v Španielsku (Kanárske ostrovy). Mám skúsenosti s výučbou španielčiny pre cudzincov všetkých vekových kategórií (od 5 rokov) a momentálne som učiteľom jednej z najlepších stredných škôl na Slovensku. Tak isto mám vyštudovaný titul zo psychológie a tak môžem pomôcť pri špeciálnych potrebách (ďalšie detaily môžeme prebrať súkromne). Preferujem online hodiny (motivácia Covid 19), ale vieme sa dohodnúť na niektorých podmienkach. Mám materiál od A1 do C1. Môžem tiež pripraviť ľudí, ktorí sa chystajú žiť v španielskych krajinách (Španielsko, Mexiko, Miami atď...). Môžem tiež pomôcť so skúškami zo španielčiny na univerzite a akadémii. Som dynamický a precvičujem konverzáciu. Prvá lekcia je zadarmo, aby sme sa mohli navzájom spoznať. Vyučujem v angličtine. Už sa neviem dočkať ako z vašej španielčiny urobím tú najlepšiu.


Official Spanish teacher from the American Academy of Bratislava. Native Speaker, born and raised in Spain (Canary Islands). I have experience with all ages (from 5 years old) teaching Spanish to Foreigners and how I´m currently a teacher of one of the best high schools in Slovakia. I have also a degree in Psychology so I can attend special needs, (further details will be discussed in private). I mostly prefer Online lessons ( Covid 19 motivations) but we can agree on some terms. I have material from A1 to C1. I can also prepare people who are gonna live in Spanish countries ( Spain, México, Miami, etc....). I can also help with University and Academy Spanish exams. I like to be dynamic and practice overall the conversation. The first lesson is for free so we can get to know each other. I´m looking forward to making your Spanish the best. :)

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min