Monika B.

Monika B.

Odpovedá do 12 hodín, na 50% správ
50% 12 hod

Monika B.

Ponúkam doučovanie zo slovenského jazyka a literatúry a z občianskej náuky pre ZŠ a SŠ

Preferované časy: doobeda, poobede, večer
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Som študentka na vysokej škole v 3. ročníku. Študujem učiteľstvo v kombinácii slovenský jazyk a filozofia, preto by som chcela svoje vedomosti posunúť ďalej žiakom, ktorí potrebujú v týchto oblastiach doučiť.

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Monika B.

Vety podľa obsahu, zloženia a členitosti

Dobrý deň, určila som správne túto vetu? Sneží. podľa obsahu- oznamovacia podľa zloženia sa nedá určiť, pretože tu nie je prisudzovací sklad podľa členitosti - jednočlenná veta slovesná Mestský úrad. Sneží. podľa obsahu- oznamovacia podľa zloženia sa nedá určiť, pretože tu nie je prísudok podľa…