Daniel I.

Daniel I.

Odpovedá do 6 hodín, na 57% správ
57% 6 hod

Daniel I.

Programovanie-Java, C, C#, Kotlin, Python || Matematika: Diferenciály, Integrály, Lineárne modely

  • Doučuje aj online

Popis

Ahoj, mám 23 rokov a som študentom na fakulte infomatiky Masarykovej univerzity v Brne. Doučím matematiku a programovanie

Nemám problém s vypracovaním/pomocou na zadaní.
Programovanie:
Mal by som byť schopný doučiť čokoľvek ohľadom programovania ale najlepšie budem vedieť pomôcť s:
Java
Kotlin
C
C#
Python.

Matematika:
viem pomôcť s doučovaním diferenciálneho a integrálneho počtu:
limity, derivácie, integrály, priebeh funkcie
- limity dvoch premenných
- extrémy funkcie dvoch premenných
- integrácia funkcie dvoch premenných s intervalmi na geometrických objektoch
- nekonečné rady, súčet, stred a polomer konvergencie, súčet geometrickej rady