Blanka K.

Blanka K.

Odpovedá do 22 hodín, na 80% správ
80% 22 hod
Prijíma študentov

Blanka K.

Prijíma študentov

doučím, aj pripravím na písomné či ústne prijímacie skúšky zo slovenského jazyka

  • -
Doučuje predmety:
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Som bývalá učiteľka slovenského jazyka, dejepisu - stále aktívna - aj na nete - aj v literatúre, píšem i organizujem niektoré kultúrne,spoločenské aktivity, cestujem. Rada pracujem so študentmi ZŠ i strednej školy. Uprednostňujem osobný kontakt pri doučovaní, no budem rešpektovať aj požiadavky rodiny žiaka (študenta), ak to bude nutné

Zodpovedané otázky (2)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Blanka K.

Určovanie vetných členov

Dobrý večer. Na hodine SJ preberáme syntax. Všetkému chápem, až na túto vetu. Neviem určiť spojenie "na lúke za dedinou." Za odpovede vopred ďakujem. PS. tí, ktorí určujú VČ inak, ako my... podmet určujeme číslom 2, prísudok 1 (s-slovesný), príslovkové určenie 4 (s-spôsobu).

Blanka K.

Písanie čiarky pri časticiach

Chcel by som sa spýtať, vedel by mi niekto vymyslieť tieto poučky? Ja ich viem, rozumiem im, no neviem ich aplikovať v cvičeniach. Ďakujem: Častice vydeľujeme čiarkami: · vnútri vety z oboch strán, ak ich môžeme osamostatniť do samostatnej výpovede, môžu stáť ako samostatná veta Neteší sa,…