Katarína Š.

Katarína Š.

Odpovedá do 48 hodín, na 100% správ
100% 48 hod+
Prijíma študentov

Katarína Š.

Prijíma študentov

Angličtina pre každého (online)

  • Doučuje aj online
  • Preferované časy: doobeda, večer
Preferované časy: doobeda, večer
Doučuje predmety:

Popis

Som učiteľka/lektorka anglického jazyka. Mám mnohoročné skúsenosti s vyučovacím študentov, detí i dospelých. Pracovala som v UK ako asistent učiteľa v jazykovom centre pre dospelých. Učila som na gymnáziu. Vytvorila som kurz angličtiny pre najmenších, pomáhala som s prípravou na pracovný pohovor.
Dokázala som pomôcť zlepšiť komunikačné zručnosti, ujasniť si gramatiku pred testom.

Pri vyučovaní online uprednostňujem rôzne druhy komunikačných aktivít a hier.
Pracujem s obrázkami,mapami, videami tak, aby lekcie na každej úrovni mohli byť vedené v angličtine. Snažím sa, aby hodina bola dostatočne názorná, primerane náročná, zrozumiteľná a motivujúca pre každého klienta.