Dušan D.

Dušan D.

Odpovedá do 4 hodín, na 80% správ
80% 4 hod
Prijíma študentov

Dušan D.

Prijíma študentov

Hodiny gitary (AJ ONLINE)

  • -
Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Študujem hudbu a ponúkam doučovanie hry na gitare a hudobnej teórie. Snažím sa v rámci svojich možností a schopností prispôsobiť Vašim požiadavkám a vytvoriť hodiny, ktoré sú šité na mieru. Mojím cieľom je dosiahnuť funkčné ovládanie gitary, čiže nejde mi iba o mechanické hranie spamäti. Z vlastnej skúsenosti viem, že učenie je najefektívnejšie pri dobrej atmosfére s obojstrannou chémiou, a z tohto dôvodu principiálne dávam prvú hodinu skúšobnú, podľa ktorej je možné sa rozhodnúť. Učím v Dunajskej Lužnej alebo online.