Richard H.

Richard H.

Prijíma študentov

Richard H.

Prijíma študentov

Najlepšie doučovanie matematiky v okolí Karlovej Vsi

Doučuje predmety:

Popis

Chodím na Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru.
Navštevujem siedmy ročník osemročného gymnázia. Nikdy som nemal problém s matematikou a ani ty nebudeš mať, keď ťa budem doučovať.