Ella I.

Ella I.

Odpovedá do 18 hodín, na 100% správ
100% 18 hod
Prijíma študentov

Ella I.

Prijíma študentov

Tutoring and conversation in the English language/Doučovanie + konverzácia anglického jazyka

  • Doučuje aj online
  • Preferované časy: večer, víkend
Preferované časy: večer, víkend
Doučuje predmety:

Popis

Hello, I am a native english speaker ready to help you with learning the language or evolving your skills

Dobrý deň, angličtina je môj materinský jazyk a som pripravená vám pomôcť s učením sa jazyka alebo rozvíjaním vašich zručností