Juliana L.

Juliana L.

Odpovedá do 22 hodín, na 90% správ
90% 22 hod
Prijíma študentov

Juliana L.

Prijíma študentov

Doučovanie slovenský jazyk a literatúra/anglický jazyk

  • -

Popis

Som učiteľkou slovenského a anglického jazyka, ponúkam doučovanie podľa individuálnych potrieb - pomoc s prípravou na bežné vyučovacie hodiny, doučovanie problémových gramatických javov, precvičovanie, čítanie s porozumením, konverzácie v rámci maturitných tém, nácvik posluchov, zjednodušené čítanie anglických diel podľa úrovne doučovaného a pod.