Zuzana Š.

Zuzana Š.

Prijíma študentov

Zuzana Š.

Prijíma študentov

Umenie osobnosť rozvíja a lieči

Cena Od 20 €/hod

Popis

Absolvovala som štúdium pedagogiky na PF UMB v Banskej Bystrici. Externe som študovala 6 rokov výtvarné umenie a arteterapiu na súkromnej Akadémii aj na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave. Venujem sa kresbe, maľbe, modelovaniu, keramike. V práci vediem výtvarný kurz, ktorý je i prípravou na talentové skúšky na SŠ, VŠ umeleckého smeru. Okrem povinných tém, v umeleckej činnosti je podporovaný originálny štýl mladého umelca, cit pre farby, proporcie, kompozíciu, či perspektívu...

Typy lekcií

Štandardná lekcia

20 € / 55 min