Alexandra P.

Alexandra P.

Prijíma študentov

Alexandra P.

Prijíma študentov

Profesionálna príprava na prijímacie skúšky lekárskych fakúlt

Popis

Som mladá lekárka, ktorá už niekoľko rokov pripravuje študentov na lekárske fakulty :)

Doučovanie prebieha na základe oficiálnych modelových otázok (testovníc) vami zvolenej lekárskej fakulty.