Mária K.

Mária K.

Odpovedá do 48 hodín, na 70% správ
70% 48 hod+

Mária K.

Doučovanie matematiky, slovenčiny a psychológie v Bratislave hlavne oblasť nové mesto a okolie.

Popis

Som 24 ročná študentka psychológie v nasledujúcom školskom roku budem ukončovať magisterské štúdium, na Univerzite Komenského v Bratislave. Vyštudovala som gymnázium v meste Pezinok. Venujem sa doučovaniu slovenčiny, matematiky a psychológie. Posledného pol roka som doučovala deti z problémových rodín vrámci projektu ministerstva školstva. Tejto práci sa venujem nielen kvôli učeniu ako takému ale aj kvôli môjmu pozitívnemu vzťahu k deťom, adolescentom a ľuďom celkovo. Svoje vedomosti zo štúdia psychológie, viem pretaviť do špeciálneho prístupu a inovatívnych metód ako pochopiť a motivovať študenta. Aby učenie nebolo len povinnosťou ale aj zábavou. Veľký dôraz dávam na to aby študenti sami tvorili priebeh doučovaní a cítila sa rovnocennou súčasťou celého procesu.