Gabriela J.

Gabriela J.

Prijíma študentov

Gabriela J.

Prijíma študentov

Doučovanie detí poruchami učenia

  • -

Popis

Vysokoškolsky vzdelaná. 2 roky pedagogickej praxe. Práca s deťmi s poruchami učenia aj správania.