Reid T.

Reid T.

Odpovedá do 18 hodín, na 89% správ
89% 18 hod
Prijíma študentov

Reid T.

Prijíma študentov

Super priateľské hodiny s rodeným hovoriacim pre všetkých

Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Hello there! Volám sa Reid. Mám 22 rokov a pochádzam z Južnej Afriky. Som rodený anglicky hovoriaci a žijem a pracujem na Slovensku. Rád doučujem študentov každého veku a mám veľmi priateľský a pozitívny prístup k výučbe angličtiny. Mám skúsenosti s výučbou angličtiny v dvoch rôznych jazykových školách, v juhokórejskej inštitúcii StarKindle som učil rok a v súčasnej dobe učím už rok v jazykovej škole Speak v Banskej Bystrici. Mám certifikát TEFL na úrovni 5. Povzbudím všetkých k naučeniu sa angličtiny, nezáleží na tom, akú máte úroveň. Teším sa na naše spoločné hodiny.

Hello there! My name is Reid. I am 22 years old and I come from South Africa. I am a native English speaker and I live and work currently in Slovakia. I enjoy teaching students of all ages and I have a very friendly and positive approach to teaching English. I have work experience in two language schools. I was teaching English in a South Korean institution called StarKindle for one year and I have been teaching in language school SPEAK in Banská Bystrica for one year too. I have a level 5 TEFL certificate. I encourage everyone to learn English no matter your level. I am looking forward to having lessons with you all!

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min

Fotky a certifikáty