Simona K.

Simona K.

Simona K.

Doučovanie predmetov prvého stupňa na základnej škole

  • Doučuje aj online
Doučuje predmety:

Popis

Ponúkam doučovanie predmetov na prvom stupni, na základnej škole, aj žiakom so špeciálno- výchovno-vzdelávacími potrebami. Vyštudovala som SOŠ pedagogickú, odbor pedagogický asistent, pracujem ako vychovávateľka a zároveň študujem pedagogiku.