Samuel G.

Samuel G.

Prijíma študentov

Samuel G.

Prijíma študentov

baví ma práca s deťmi, rád prednášam a učím mladšie generácie

Preferované časy: poobede, večer, víkend

Popis

I a II stupeň vysokej školy som vyštudoval na prírodovedeckej fakulte UK:
1) bakalársky stupeň v odbore biológia
2) magisterský stupeň v odbore fyziológia a etológia

III stupeň (PhD) vysokej školy som vyštudoval na lekárskej fakulte UK:
-v odbore normálna a patologická fyziológia