Violetta F.

Violetta F.

Odpovedá do 16 hodín, na 90% správ
90% 16 hod
Prijíma študentov

Violetta F.

Prijíma študentov

Pomôžem sa vám naučiť slovenský, ukrajinský, anglický a nemecký jazyky. Kurzy vediem individuálne aj v malých skupinách.

Cena Od 25 €
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Som z Ukrajiny, ale na Slovensku byvam 7 rokov. Magisterský titul som získala na Katolíckej Univerzite v Ružomberku, odbor „Učiteľ anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry“.
Rada pracujem s deťmi aj dospelými. Doučujem slovenský jazyk pre cudzincov, anglický, ukrajinský a nemecký jazyk.
Na Slovensku žijem 6 rokov, preto pomôžem vám lepšie pochopiť aspekty slovenského jazyka a kultúru Slovákov.
Vediem individuálne aj skupinové kurzy. Výsledok každého študenta je pre mňa dôležitý, preto do toho dávam maximum. Na hodinách využívam rôzne moderné metódy a materiály (YouTube videá, podcasty, texty a články v slovenčine). Pre každého volím individuálny prístup.
Čo sa týka ukrajinskeho jazyka, tomu sa venujem permanentne, keďže to je môj materksý jazyk. Čo sa týka angličtiny a nemčiny, obom sa venujem premanentne, keďže som študovala na vysokej škole, kde s pedagógmi (niektorí sú rodenými hovorcami oboch jazykov) na katedre som komunikovala výlučne v angličtine alebo nemčine.
Keďže som učiteľ, je pre mňa dôležité vidieť pokroky študenta, pretože sa každému osobne venujem a hľadám informácie podľa úrovne študenta. Pre každého študenta vypracúvam individuálne plán hodiny s prihliadnutím na úroveň jazykových znalostí na začiatku hodiny, vekové údaje a stanovené ciele.

Osobné vlastnosti: tolerancia, dochvíľnosť, pracovitosť.

Vyučovacie ciele:

- odstránenie "medzer" v gramatike
- rozšírenie slovnej zásoby
- rozvoj správnej výslovnosti
- systematizácia vedomostí.

Pomôžem aj s domácimi úlohami, esejami a prekladmi.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

25 € / 55 min

Fotky a certifikáty