Filip P.

Filip P.

Filip P.

Online doučovanie informatiky pre každého (ZŠ, SŠ, alebo VŠ).

  • Doučuje aj online
Doučuje predmety:

Popis

Ahoj, som absolventom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, kde som si dokončil bakalárske štúdium v aplikovanej informatike a magisterské štúdium v aplikovanej informatike so zameraním na umelú inteligenciu.
Momentálne si dokončujem druhé štúdium v kognitívnych vedách, kde som doučovaniu prišiel na chuť pri pomoci spolužiakom s porozumením rôznych konceptov v informatike alebo matematike.