Pavel Z.

Pavel Z.

Popis

Cudzinec, ktorý môže pomôcť s predmetmi základných, stredných a vysokých škôl. Vypracujem domáce úlohy alebo doučím Vás.