Dominik N.

Dominik N.

Prijíma študentov

Dominik N.

Prijíma študentov

Doučovanie anglického jazyka

Popis

Angličtina je jedným y mojich obľúbených predmetov. Študoval som 4 roky v jazykovej škole a pokračoval som v obšírnejšom štúdiu odbornejších pojmov z prostredia ekonomiky a podniku aj na vysokej škole.