Silvia H.

Silvia H.

Prijíma študentov

Silvia H.

Prijíma študentov

Doučovanie biológie

Doučuje predmety:

Popis

Doučujem biológiu,
mám VŠ vzdelanie 1. stupňa
Biológia ma vždy bavila.