Dominik T.

Dominik T.

Odpovedá do 1 hodiny, na 50% správ
50% 1 hod

Dominik T.

Doučovanie biológie, chémie a príprava k prijímačkam na medicínu

Cena Od 13 €
Preferované časy: poobede, večer, víkend

Popis

Zdravím :) !
Moje meno je Dominik T. a som absolventom Prírodovedeckej fakulty UK v BA, kde som vyštudoval učiteľstvo predmetov BIO a CHEM.
Svojho povolania sa držím keďže už druhý rok vyučujem BIO a CHEM na jednom z bilingválnych gymnázií v Bratislave.
Doučovaniu som sa venoval aj počas svojho štúdia na VŠ (všeobecná + anorganická chémia). Neskôr som s vyučovaním prestal, no teraz by som sa k nemu rád vrátil a pomohol pri zvládnutí rôznych problematických tém z bio a chem žiakom SŠ, ZŠ, či študentom VŠ.
Okrem tém, ktoré sa nachádzajú v štandardoch pre dané predmety rád pomôžem aj s doučovaním na prijímačky na medicínu, kde sa častokrát nachádzajú úlohy, ktoré pre nedostatok času nestihnú byť prebrané na bežných hodinách. Každá vysoká škola má iné kritéria a podmienky a preto je mojim cieľom byť pri doučovaní čo najviac zameraný na školu, kde by chcel byť uchádzač umiestnený. Dôležitý je pre mňa individuálny prístup a neformálna, pohodová atmosféra.
Individuálne pristupujem aj k forme doučovania. Doučovanie poskytujem ako online tak prezenčnou formou, časovo sa posnažím byť čo najviac flexibilný.
Byť učiteľom je skvelé povolanie, pretože môžete sledovať pokroky svojich žiakov a vidieť ich reakcie keď danému učivu pochopia. Takisto je to však výzva, ktorá, ak je učiteľ pozorný, dovolí pozorovať rozličné pohľady žiakov na dané učivo z ich perspektivy, a teda lepšie pochopiť tomu, čo by mohlo byť pre nich problematické .
Som pripravený túto výzvu prijať aj mimo školského prostredia a dopomôcť žiakom/študentom k lepším výsledkom na písomkách, odpovediach,skúškach či na prijímačkách.
Teším sa na spoluprácu ! :)
Dominik

Typy lekcií

Štandardná lekcia

13 € / 55 min