Nicol K.

Nicol K.

Nicol K.

Doučovanie angličitiny v JELKE

  • Doučuje aj online
  • Od  20 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer
Cena Od 20 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer

Popis

DOUČOVANIE ANGLIČTINY V JELKE

Ponúkam individuálne hodiny anglického jazyka. Vyučujem podľa požiadaviek žiaka, kde sa preberá konkrétne učivo alebo vediem hodinu formou konverzácie, prípadne kombinácia.

Individuálna výučba angličtiny je vhodná pre žiakov, ktorí majú záujem sa zdokonaliť v jazyku alebo pre tých, ktorým učivo v škole nebolo vysvetlené dostatočne.

Moje skúsenosti: Vyštudovala som vysokú školu v anglickom jazyku v zahraničí, navštevovala som anglické bilingválne gymnázium na Slovensku. Počas štúdia na vysokej škole v zahraničí som pracovala na základnej škole ako vychovávateľka. Na Slovensku som učila v jazykovej škole. Momentálne aktívne doučujem angličtinu individuálne.

Doučovanie prebieha u mňa doma alebo formou online – podľa preferencií.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

20 € / 50 min
Konverzácia

20 € / 50 min
Štandardná lekcia a Konverzácia

20 € / 50 min