Dávid Č.

Dávid Č.

Odpovedá do 1 hodiny, na 100% správ
100% 1 hod
Od 10 €/hod
Prijíma študentov

Dávid Č.

Prijíma študentov

Doučovanie Finančná analýza a Microsoft Office (Excel)

Cena Od 10 €/hod
Popis Referencie

Popis

Ahojte, mám PhD. v odbore Ekonomika podniku, počas doktorandského štúdia, ktoré som absolvoval na Slovensku, ako aj postdoktorandského štúdia, ktoré som absolvoval v Českej republike som učil predmet Finančno-ekonomická analýza (FEA). V rámci tohto predmetu ponúkam doučovanie v týchto oblastiach:
- majetkovo-kapitálová štruktúra
- výnosy, náklady, výsledok hospodárenia
- ukazovatele aktivity, likvidity, rentability, zadľženosti,
- cash flow
- ukazovatele ex ante
V rámci MS Office (Excel) ponúkam doučovanie v týchto oblastiach:
- formátovanie údajov, filtre, podmienené formátovanie, grafy, vzorce, výpočty, funkcie, kontingenčné tabuľky, medzisúčty, makrá
Rovnako ponúkam aj možnosť doučovania z predmetu Účtovníctvo.
Štatistické vyhodnotenie dotazníkového prieskumu (Chí kvadrát test).
Formálna úprava záverečnej práce (podľa šablóny konkrétnej univerzity/fakulty)

Referencie (12)

Nikola Č.

Nikola Č.

Neoverená referencia

Profesionálny prístup počas doučovania, takže môžem len doporučiť. Detailne mi vysvetlil učivo a pomohol pri vypracovaní projektu na predmet finančno ekonomická analýza.

Alexandra T.

Alexandra T.

Neoverená referencia

Veľmi ochotný prístup, určite odporúčam. Do detailov všetko vysvetlil a dôkladne pripravil na skúšku z FEA a tak isto poskytol aj skvele materiály na učenie :)

Nikoleta M.

Nikoleta M.

Neoverená referencia

Davida odporúčam všetkými desiatimi nakoľko mi pomohol s mojou bakalárskou prácou, či už to bolo bo obsahovej alebo formálnej stránke. Patri mu veľké ďakujem.

Vanessa S.

Vanessa S.

Neoverená referencia

Doučovanie s Dávidom môžem len odporučiť. Veľmi mi pomohol s predmetom FEA kde má naučil tak, že som skúšku urobila zo zápočtu. Veľmi zruzumiteľne a ľahko vysvetľuje. Určite odporúčam :)

Iveta D.

Iveta D.

Neoverená referencia

Ak potrebuješ poradiť, doučiť, naučiť Davida určite odporúčam. Pomohol mi s Chi kvadrát testom a poradil aj s hypotézami. Vyzná sa veľmi dobre, tak az potrebuješ na Davida sa určite môžeš obrátiť.