Dávid Č.

Dávid Č.

Odpovedá do 1 hodiny, na 100% správ
100% 1 hod
Prijíma študentov

Dávid Č.

Prijíma študentov

Doučovanie Finančná analýza a Microsoft Office (Excel), Účtovníctvo

Cena Od 15 €/hod
Popis Typy lekcií Referencie

Popis

Ahojte, mám PhD. v odbore Ekonomika podniku, počas doktorandského štúdia, ktoré som absolvoval na Slovensku, ako aj postdoktorandského štúdia, ktoré som absolvoval v Českej republike som učil predmet Finančno-ekonomická analýza (FEA). V rámci tohto predmetu ponúkam doučovanie v týchto oblastiach:
- majetkovo-kapitálová štruktúra
- výnosy, náklady, výsledok hospodárenia
- ukazovatele aktivity, likvidity, rentability, zadľženosti,
- cash flow
- ukazovatele ex ante
V rámci MS Office (Excel) ponúkam doučovanie v týchto oblastiach:
- formátovanie údajov, filtre, podmienené formátovanie, grafy, vzorce, výpočty, funkcie, kontingenčné tabuľky, medzisúčty, makrá
Rovnako ponúkam aj možnosť doučovania z predmetov Účtovníctvo a Ekonomika investičných projektov.
Štatistické vyhodnotenie dotazníkového prieskumu (Chí kvadrát test, Cramerov koeficient, Paersonov koeficient).
Formálna úprava záverečnej práce (podľa šablóny konkrétnej univerzity/fakulty)

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min

Referencie (21)

+ Pridať referenciu
Jozef M.

Jozef M.

Neoverená referencia

David je Topka ! flexibilný, ochotný, a vždy si nájde čas. Dlhodobo ma pripravuje na maturitu. je to profesionál v danom obore.A chápe potreby klientov. Veľmi pekne dakujem za doterajšiou spoluprácu,a držím palce v živote !

Jozef V.

Jozef V.

Neoverená referencia

S pánom Davidom som absolvoval doučovanie z finančnej analýzy. Vedel veľmi dobre vysvetliť rôzne témy . Veľmi prispôsobivý a ochotný človek.

Natália K.

Natália K.

Neoverená referencia

S Pánom Dávidom sme mali jednu hodinu , kde som potrebovala pomôcť s príkladmi , ktoré už aj pre neho boli dávno zabudnuté , a cez to ma v tom nenechal a moja skúška dopadla najlepšie z celej triedy !

Marcela I.

Marcela I.

Neoverená referencia

S Dávidom je príjemná komunikácia, všetko mi vysvetlil tak aby som rozumela, vie sa prispôsobiť času stretnutia a nemá problém s hoci čím. To, že sa skvelo vyzná v tejto problematike sa odzrkadľuje od toho, že ho to baví. Odporúčam so všetkými desiatimi.

Sofia H.

Sofia H.

Neoverená referencia

S Dávidom mám veľmi dobrú skúsenosť, výborná a rýchla komunikácia, všetko mi podrobne vysvetlil. Určite odporúčam. :)