Dávid Č.

Dávid Č.

Odpovedá do 1 hodiny, na 100% správ
100% 1 hod
Prijíma študentov

Dávid Č.

Prijíma študentov

Doučovanie Finančná analýza a Microsoft Office (Excel), Účtovníctvo

Cena Od 12 €/hod
Popis Typy lekcií Referencie

Popis

Ahojte, mám PhD. v odbore Ekonomika podniku, počas doktorandského štúdia, ktoré som absolvoval na Slovensku, ako aj postdoktorandského štúdia, ktoré som absolvoval v Českej republike som učil predmet Finančno-ekonomická analýza (FEA). V rámci tohto predmetu ponúkam doučovanie v týchto oblastiach:
- majetkovo-kapitálová štruktúra
- výnosy, náklady, výsledok hospodárenia
- ukazovatele aktivity, likvidity, rentability, zadľženosti,
- cash flow
- ukazovatele ex ante
V rámci MS Office (Excel) ponúkam doučovanie v týchto oblastiach:
- formátovanie údajov, filtre, podmienené formátovanie, grafy, vzorce, výpočty, funkcie, kontingenčné tabuľky, medzisúčty, makrá
Rovnako ponúkam aj možnosť doučovania z predmetov Účtovníctvo a Ekonomika investičných projektov.
Štatistické vyhodnotenie dotazníkového prieskumu (Chí kvadrát test, Cramerov koeficient, Paersonov koeficient).
Formálna úprava záverečnej práce (podľa šablóny konkrétnej univerzity/fakulty)

Typy lekcií

Štandardná lekcia

12 € / 55 min

Referencie (18)

Marcela I.

Marcela I.

Neoverená referencia

S Dávidom je príjemná komunikácia, všetko mi vysvetlil tak aby som rozumela, vie sa prispôsobiť času stretnutia a nemá problém s hoci čím. To, že sa skvelo vyzná v tejto problematike sa odzrkadľuje od toho, že ho to baví. Odporúčam so všetkými desiatimi.

Sofia H.

Sofia H.

Neoverená referencia

S Dávidom mám veľmi dobrú skúsenosť, výborná a rýchla komunikácia, všetko mi podrobne vysvetlil. Určite odporúčam. :)

Laura G.

Laura G.

Neoverená referencia

Doučovanie môžem len vrelo odporúčiť ! Skvelý a pohotový prístup, vždy ochotný, veľmi dobre vysvetlené učivo a vždy so všetkým pomôže. Ďakujem!

Baja S.

Baja S.

Neoverená referencia

Doučovanie veľmi odporúčam. Super prístup, časovo sa dalo dohodnúť aj na poslednú chvíľku, ochotný, vedel velmi dobre vysvetliť aj učivo pre stredne školy. Ďakujem

Zuzana S.

Zuzana S.

Neoverená referencia

Doučovanie s p. Dávidom môžem odporúčiť všetkými desiatimi. Ochota, ústretovosť, odbornosť na vysokej úrovni. Doučoval ma Finančné účtovníctvo na skúšku, ktorú som úspešne zvládla, za čo mu veľmi pekne ďakujem.