Terézia S.

Terézia S.

Terézia S.

doučovanie matematiky nielen v košiciach

Cena Od 10 €

Popis

Ako staršej sestre mi častokrát pripadla úloha doučiť mojich mladších súrodencov veci, ktorým nerozumeli alebo chceli vedieť dopredu. To som potom praktizovala aj v triede doučovaním spolužiakov aktuálneho učiva.
Matematika mi bola blízka vždy, zúčastnila som sa a povyhrávala mnohé matematické súťaže a preto som sa dostala do matematického združenia strom, kde som túto svoju záľubu mohla rozvíjať a prednášaním matematiky mladším deťom na sústredeniach aj zdokonaľovať schopnosť ju šíriť ďalej.
Som 4. na bilingválnom gymnáziu, preto mi nerobí problém vyjadrovať sa v angličtine a veci naučiť po anglicky.

Na hodinách si spolu vysvetlíme danú tému,ukážeme úlohy a príjemnou formou nájdeme to pekné v matematike.
Ak ide o potrebu prípravy na príjmačky pôjde o systematické prechádzanie úloh a tematických celkov.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min