Kubo K.

Kubo K.

Odpovedá do 20 hodín, na 50% správ
50% 20 hod
Prijíma študentov

Kubo K.

Prijíma študentov

doučovanie z matematiky

Doučuje predmety:

Popis

Som študent vysokej školy so zameraním na matematiku a informatiku. Mám urobenú maturitu za matematiky.