Verča “.

Verča “.

Odpovedá do 5 hodín, na 88% správ
88% 5 hod
Prijíma študentov

Verča “.

Prijíma študentov

Aktívne doučovanie na prijímacie skúšky, maturitu najmä zo slovenského jazyka

  • -
  • 1 odučená lekcia
  • Doučuje aj online
  • Od  10 €/hod
Cena Od 10 €/hod

Popis

Som študentkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študujem slovenský jazyk, španielsky jazyk a občiansku náuku. Už cez dva roky pripravujem úspešne žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy ako i na maturitu. Venujem sa taktiež žiakom s rôznymi poruchami, ako napríklad: Aspergerov syndróm, Dyslexia či Dysgrafia. Mojím hlavným oborom je najmä slovenský jazyk, no aktívne doučujem podľa potreby i ostatné spomínané predmety.
Hodiny so žiakmi mávam väčšinou online, v prípade okolia Senec, Bratislava viem prísť i osobne.
So žiakmi komunikujem najmä efektívne a v rámci hodín sa im snažím dávať priestor na vlastné premýšlanie, kreativitu a prácu s textom, na ktorú sa v škole veľmi zabúda a odkladá sa bokom.