Miroslava P.

Miroslava P.

Miroslava P.

Doučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy a žiakov so ŠVPU

  • Od  10 €
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 10 €
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove a Pedagogickej fakulty v Prešove, odbor Špeciálna pedagogika. Ponúkam doučovanie žiakov so špecifickými poruchami učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia. Vrátane toho ponúkam doučovanie alebo písanie domácich úloh so žiakmi bežných základných škôl 1. stupňa.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min