Henrich L. Overená identita

Henrich L.

Odpovedá do 6 hodín, na 100% správ
100% 6 hod
Overená identita
Prijíma študentov

Henrich L.

Prijíma študentov

výučba hry na klavíri, hudobná teória, kompozícia, aranžovanie populárnej hudby, viac ako 40 rokov skúseností

Cena Od 30 €/hod

Popis

Vyučujem hru na klavíri, začiatočný a pokročilý stupeň,hudobnú teóriu, aranžovanie populárnej hudby a kompozíciu.
Pripravujem na prijímacie skúšky na ZUŠ a konzervatórium. Som absolventom štúdia hry na klavíri (Konzervatórium Praha) a hudobnej vedy (UK Bratislava),
Pôsobím ako hudobný skladateľ - autor klasickej a populárnej hudby.
Vyučujem u mňa, alebo u Vás doma. Cena dohodou.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

30 € / 90 min