Veronika L.

Veronika L.

Odpovedá do 18 hodín, na 10% správ
10% 18 hod

Veronika L.

Doučovanie matematiky a SJ s aplikovaním špeciálnej pedagogiky

  • Doučuje aj online
  • Od  10 €/hod
  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Cena Od 10 €/hod
Preferované časy: poobede, večer, víkend

Popis

V súčasnosti pracujem už 4 rok ako školská špeciálna pedagogička na základnej škole, kde sa venujem žiakom s poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) a intelektovo nadaným žiakom. Špeciálno- pedagogické skúsenosti aplikujem v každodennej praxi so žiakmi, vyrábam si svoje pomôcky, ktoré pomáhajú žiakom pri osvojovaní si nových poznatkov a pri opakovaní týchto nadobudnutých vedomostí. V praxi sa mi osvedčilo využívanie mojich vlastných pracovných listov a preto ponúkam túto službu, ktorá je v súčasnosti nedostatková.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min