Vanesa R. Overená identita

Vanesa R.

Overená identita

Vanesa R.

Priateľské a uvoľnené doučovanie slovenského jazyka.

Cena Od 6 €/hod

Popis

Som študentkou magisterského štúdia na UMB v Banskej Bystrici a študujem učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy. Počas môjho štúdia je dôležité pripraviť sa na budúcu profesiu dostatočnou praxou, ktorú môžem získať aj prostredníctvom tejto platformy. Doučovaniu sa venujem od základnej školy, kedy som pomáhala spolužiakom pochopiť syntax alebo vetné členy či iné odvetvia jazyka a doučujem až doteraz. Počas hodín sa snažím udržiavať pohodovú a priateľskú atmosféru a viesť neustálu konverzáciu, aby bolo doučovanie efektívnejšie.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

Doučovanie na základe tvojich požiadaviek.

6 € / 45 min
Slovenský jazyk - syntax

- práca s vetami, určovanie vetných členov, sladov a podrobné vysvetlenie

10 € / 45 min
Slovenský jazyk - maturitné testy

- spoločné vypracovanie maturitných testov + vysvetlenie k úlohám

8 € / 45 min