Juliana K.

Juliana K.

Prijíma študentov

Juliana K.

Prijíma študentov

EducaBoost

Cena Od 20 €/hod

Popis

Svojou prácou v doučovaní sa venujem tomu, čo mám rada - zdieľaniu vedomostí a pomoci ľuďom dosiahnuť svoje ciele. Doučovanie mi dáva možnosť prenášať svoje vedomosti a skúsenosti na ďalších a zároveň mi umožňuje učiť sa od nich.

Už približne 5 rokov sa venujem doučovaniu a počas tohto obdobia som sa naučila, ako prispôsobiť svoj prístup každému študentovi podľa jeho potrieb a učebného štýlu.

Mám skúsenosti s doučovaním študentov z rôznych vekových kategórií a rôznych úrovniach vzdelania. Doučovala som angličtinu, španielčinu a slovenčinu a pomáhala som s prípravou na prijímacie skúšky na stredné školy.

Môj štýl doučovania závisí na každom študentovi a jeho potrebách. Snažím sa byť trpezlivá, jasne vysvetľovať a pomôcť študentovi pochopiť tému. Sústreďujem sa na aktívne zapojenie študenta a jeho postupné zlepšovanie sa. Snažím sa vytvoriť pozitívne prostredie, kde sa študent cíti pohodlne a môže sa pýtať otázky a viesť diskusie. Taktiež si dávam pozor na to, aby som si nechala dosť času na opakovanie a prepracovanie daného učiva.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

20 € / 55 min