Tatiana H.

Tatiana H.

Prijíma študentov

Tatiana H.

Prijíma študentov

Eľkonin, Sindelar, Ropratem ...

Cena Od 10 €/hod

Popis

Vyštudovala som odbor špeciálnej pedagogiky v Levoči. V súčastnosti som zamestnaná na základnej škole ako školský špeciálny pedagóg. Venujem deťom a žiakom so špecialnými výchovno- vzdelávacími potrebami. Najčastejšie sa stretávam zo žiakmi s poruchami učenia, žiakmi s ADHD/ADD, zo žiakmi s autizmom, zo žiakmi so zrakovým postihnutím. Keďže chcem žiakom ponúknúkať kvalitné vzdelávanie a pomoc, absolvovala som niekoľko školení. Tieto školenia ponúkam: metóda Sindelar, metóda Eľkonin, Ropratem.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min