Ivan K.

Ivan K.

Prijíma študentov

Ivan K.

Prijíma študentov

Doučovanie Matematiky pre ZŠ

Cena Od 10 €
Doučuje predmety:

Popis

Študent bilingválneho technického lýcea v Bratislave.
Mám 17 rokov.
V škole dosahujem výborné výsledky a preto som sa rozhodol doučovať.
Uprednostňujem online výučbu s vopred dohodnutým učivom.
Doba doučovania cez pracovné dni je od 15:30 a počas víkendov podľa dohody.
Vyučovacia hodina trvá 60 minút.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min