Sofia K.

Sofia K.

Odpovedá do 1 hodiny, na 67% správ
67% 1 hod
Prijíma študentov

Sofia K.

Prijíma študentov

S radosťou, záujmom a profesionalitou

Cena Od 5 €

Popis

Som študentkou jednoodborovej psychológie UKF v Nitre a doučujem študentov rôznych škôl z predmetov, ktoré ma vždy bavili, už niekoľko rokov. Rada aplikujem prístup, ktorý ľudí neunudí, ale naopak - poteší a objasní im jednoduchým a záživným spôsobom akúkoľvek problematiku z daného odboru. Som otvorená prispôsobeniu podmienok doučovania a tiež je pre mňa dôležité, aby sme si spoločne naplánovali celý priebeh, aby sme spoluprácou splnili Vaše očakávania.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

5 € / 55 min