Marián F.

Marián F.

Marián F.

Doučovanie nemeckého jazyka - najmä online

Cena Od 10 €/hod

Popis

- vyštudované učiteľstvo nemeckého jazyka
- 25 rokov skúseností s výučbou nemeckého jazyka
- pobyty v Nemecku a Rakúsku
- jazyková úroveň - min. C1 (kedysi aj tlmočenie)
- online výučba cez akúkoľvek platformu (MS Teams, Zoom, Webex, Skype, Google Meet a pod.)
- využívanie digitálnych interaktívnych nástrojov (napr. LearningApps, Padlet, Kahoot, Live Worksheets a mnoho ďalších)

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min