Ľudmila M.

Ľudmila M.

Odpovedá do 4 hodín, na 100% správ
100% 4 hod
Prijíma študentov

Ľudmila M.

Prijíma študentov

Jednoduché a hravé vysvetlenie chémie, biológie aj anglického jazyka.

Cena Od 10 €

Popis

Študujem biológiu na Prif UK v Bratislave, no tento odbor je úzko spätý aj s chemickým odborom. Maturovala som na gymnáziu zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, biológie a geografie. Počas strednej školy som sa venovala doučovaniu detí v detských domovoch.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min