Dominik K.

Dominik K.

Odpovedá do 8 hodín, na 20% správ
20% 8 hod

Dominik K.

Matematika, fyzika a technické predmety

Cena Od 10 €/hod

Popis

Vyštudoval som Aplikovanú mechatroniku na STU kde som doplnil a rozšíril vedomosti z matematiky, fyziky o ďalšie oblasti ako programovanie, mechanika, číslicové riadenie, multifyzika atď.
Teda elementárne poznatky vychádzajúce z matematiky a fyziky viem uplatniť na reálnych technických príkladoch.
Doučovanie prebieha na základe predom pripravených podkladov na danú tému z mojej strany (.pdf, .ppt, .docx) a v predom dohodnutom čase. Možnosť úvodnej hodiny bez poplatku z dôvodu overenia vhodnosti môjho výkladu problematiky.
Doučovaniu sa venujem 8 rokov.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min