Dominik K.

Dominik K.

Odpovedá do 4 hodín, na 67% správ
67% 4 hod
Prijíma študentov

Dominik K.

Prijíma študentov

Matematika, fyzika a technické predmety

  • -
Cena Od 10 €/hod

Popis

Vyštudoval som Aplikovanú mechatroniku na STU kde som doplnil a rozšíril vedomosti z matematiky, fyziky o ďalšie oblasti ako programovanie, mechanika, číslicové riadenie, multifyzika atď.
Teda elementárne poznatky vychádzajúce z matematiky a fyziky viem uplatniť na reálnych technických príkladoch.
Doučovanie prebieha na základe predom pripravených podkladov na danú tému z mojej strany (.pdf, .ppt, .docx) a v predom dohodnutom čase. Možnosť úvodnej hodiny bez poplatku z dôvodu overenia vhodnosti môjho výkladu problematiky.
Doučovaniu sa venujem 8 rokov.