Diana J.

Diana J.

Prijíma študentov

Diana J.

Prijíma študentov

Profesionálne doučovanie biológie a geografie.

  • -
  • Doučuje aj online
  • Od  10 €/hod
Cena Od 10 €/hod
Doučuje predmety:

Popis

Už tri roky sa aktívne venujem vzdelávaniu v rámci predmetov biológia a geografia. Tieto predmety som odborne vyštudovala na prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela. Učím na druhom stupni ZŠ a doučujem aj v rámci príprav na prijímacie skúšky. Moje hodiny prebiehajú hlavne online a využívam vo veľkej miere multimediálne nástroje.