Simona Š.

Simona Š.

Prijíma študentov

Simona Š.

Prijíma študentov

Online doučovanie angličtiny

  • Doučuje aj online
  • Od  10 €
Cena Od 10 €

Popis

Som absolventka bakalárskeho stupňa oboru medzinárodných vzťahov, kde som s angličtinou stretávala každodenne. Mám za sebou taktiež niekoľko zahraničných stáží a pobytov, ako aj profesijných skúseností s písaním a komunikáciou v angličtine. Disponujem Cambridge certifikátom na úrovni C2 (rodený hovoriaci).

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min