Martin J.

Martin J.

Prijíma študentov

Martin J.

Prijíma študentov

Matematika pre 1.-7. ročník ZŠ, klasika aj Hejného

Cena Od 25 €
Doučuje predmety:

Popis

Chcem pomáhať najmenším porozumieť tajom matematiky, dostať správne návyky, mať naučené základy a nachádzať spojitosti.

Drilujem svoje deti a chcem pomôcť aj ďalším, či už v zlepšení známok, riešení olympiád a pytagoriád alebo len pomoc s úlohami. Pri Hejného, aj konzultácie rodičom.

Vyštudoval som matematické gymnázium na Grosslingovej, financie a matematiku na FMUK.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

25 € / 55 min