Dana J.

Dana J.

Odpovedá do 18 hodín, na 100% správ
100% 18 hod
Prijíma študentov

Dana J.

Prijíma študentov

Lekcie anglického jazyka v trvaní 60, alebo 90 minút

Cena Od 15 €/hod
Doučuje predmety:

Popis

Živnostenské oprávnenie na vyučovanie v odbore cudzích jazykov a to konkrétne anglického, prekladateľské a tlmočnícke služby bolo vydané OÚ v Kežmarku, dňom 19.8.2022.

Lekcie v trvaní 60 minút
1-2 trieda ZŠ 2€
3-4 trieda ZŠ 4€
5-7 trieda ZŠ 6€
8-9 trieda ZŠ 8€

Lekcie v trvaní 90 minút
1-2 trieda ZŠ 3€
3-4 trieda ZŠ 6€
5-7 trieda ZŠ 9€
8-9 trieda ZŠ 12€

Pokročilí, príprava na maturitu, dospelí 15€.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min