Andrea Q.

Andrea Q.

Prijíma študentov

Andrea Q.

Prijíma študentov

Fun lessons with Andrea

  • Doučuje aj online
  • Od  20 €
  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Cena Od 20 €
Preferované časy: poobede, večer, víkend

Popis

Vysoko inovatívna nadaná a talentovaná učiteľka s výnimočnými schopnosťami vytvárať náročné, kreatívne a pútavé hodiny. Hodiny sú založené na nových vzdelávacích trendoch a programoch s cieľom poskytovať najlepšie možné služby. Strávila som 15 rokov v USA. Mám viac ako 20 ročné skúsenosti. Pripravujem dospelých na situácie v bežnom živote či v praci a študentov na maturity či testy.
Highly innovative gifted and talented teacher with exceptional abilities to create challenging, creative and engaging lessons. Focused on staying up to date on new learning trends and programs to provide best possible services. Spent 15 years in the USA. I have 20 plus years of experience. I prepare adults for everyday life situations and students for final exams or tests.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

20 € / 55 min