Joe H.

Joe H.

Odpovedá do 12 hodín, na 100% správ
100% 12 hod
Prijíma študentov

Joe H.

Prijíma študentov

Native English speaking tutor specialising in Maths and Physics

  • 28 odučených lekcií
  • Doučuje aj online
  • Od  15 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer
Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer

Popis

EN: I am a native English speaker who has lived in Slovakia for 18 years. I have a Masters Degree in Electrical and Mechanical Engineering and I am currently teaching robotics to high school students. I have experience with teaching both high school level maths and physics.

If you would like to learn maths and/or physics lessons in English with me, feel free to contact me and we can arrange a lesson.

SK: Som rodený hovorca angličtiny, ktorý žijem na Slovensku 18 rokov. Mám magisterský titul z elektrotechniky a strojárstva a momentálne učím robotiku stredoškolákov. Mám skúsenosti s vyučovaním matematiky aj fyziky na strednej škole.

Ak by ste sa chceli so mnou učiť matematiku a/alebo fyziku v angličtine, neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si hodinu.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min

Fotky a certifikáty