Vivien H.

Vivien H.

Prijíma študentov

Vivien H.

Prijíma študentov

Ponúkam nízke ceny za kvalitné hodiny, ovládam angličtinu na úrovni C1

Cena Od 6 €/hod

Popis

!Učím len online! - najmä vo večerných hodinách
- Gramatiku viem učiť po maďarsky
- Ponúkam konverzačné lekcie, kde počas hodiny porozprávame len po anglicky
- Pomoc s úlohami v škole
- Som maturant, študujem na bilingválnu akadémiu
Doučujem angličtinu už 5 rokov

Typy lekcií

Štandardná lekcia

6 € / 55 min