Jakub H.

Jakub H.

Prijíma študentov

Jakub H.

Prijíma študentov

Personalizované doučovanie so študentom Oxfordu

  • Doučuje aj online
  • Od  40 €/hod
Cena Od 40 €/hod

Popis

Som študentom magisterského štúdia na Oxforde v odbore Precision Cancer Medicine. Moje štúdium spája prvky biochemického laboratórneho výskumu a bioinformatickej analýzy dát.

Verím, že na Slovensku je mnoho mladých šikovných ľudí, preto by som rád posunul svoje vedomosti nadobudnuté v zahraničí mladým Slovenkám a Slovákom. Učeniu sa venujem dva roky - propri svojom štúdiu vediem občianske združenie ktoré organizuje workshopy v programovaní a analýze dát.

Som veľkým zástancom individuálneho prístupu a praktického vyučovania - pri mojich lekciách študenti pracujú na zadaní s mojou pomocou. Mojim hlavným cieľom je podporovať kritické myslenie.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

40 € / 55 min